Obec Vyšná Boca

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
19.01.2018 balík Magio internet L, Biznis linka M
34.99 € s DPH Obec Vyšná Boca Slovak Telekom a.s. 18.01.2018
12.01.2018 poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtových prostriedkov MV SR
20/ZA/2017-MV SR
5000.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Žilina 17.12.2017
12.12.2017 prevádzkovanie autobusovej linky LM - LH - Vyšná Boca
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca ARRVA Liorbus, a.s. 11.12.2017
11.12.2017 poskytnutie služieb v oblasti IT
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca SMILES SK s. r. o. 08.12.2017
11.12.2017 poskytovanie kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overenia kvalif. certifikátov pre elektr. pečať
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Národný bezpečnostný úrad 08.12.2017
01.12.2017 vyhotovenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014- 2020
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Združenie VIDIEK 20.11.2017
01.12.2017 cenová ponuka na dodanie tovaru, ktorá bola predložená v postupe VO
81/2017
11292.00 € s DPH Obec Vyšná Boca AGROBON Zvolen spol. s r. o. 30.11.2017
01.12.2017 cenová ponuka na dodanie tovaru, ktorá bola predložená v postupe VO
79/2017
7840.00 € s DPH Obec Vyšná Boca AGROBON Zvolen spol. s r. o. 30.11.2017
01.12.2017 cenová ponuka na dodanie tovaru, ktorá bola predložená v postupe VO
80/2017
15890.40 € s DPH Obec Vyšná Boca AGROBON Zvolen spol. s r. o. 30.11.2017
10.11.2017 finančný príspevok na zakúpenie posteľnej bielizne do spální Materskej školy Kráľova Lehota
133.84 € s DPH Obec Vyšná Boca Obec Kráľova Lehota 08.11.2017
31.10.2017 Je záväzok dodávateľa dodať grafické riešenie, výrobu a prevádzku diela podľa č. III. tejto zmluvy
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca WEBY GROUP, s.r.o. 25.10.2017
27.09.2017 Predmetom Dodatku sú hodnoty uvedené v Osvedčení o evidencii.
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca AGROBON Zvolen spol. s r. o. 27.09.2017
27.09.2017 Predmetom Dodatku sú hodnoty uvedené v Osvedčení o evidencii.
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca AGROBON Zvolen spol. s r. o. 27.09.2017
07.09.2017 poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
09/004/17
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Prima banka Slovensko, a.s. 06.09.2017
30.08.2017 príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z dotácie ŠR - výstavby, tech. zhodnotenie a oprava budovy hasič. zbrojnice
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Prima banka Slovensko, a.s. 28.08.2017
Zobrazených 31 - 45 z celkových 154.
1 3 5 6 7 8 9 10 11