Obec Vyšná Boca

Zmluva

Dodatok č. 3 k zmluve o zneškodnení odpadu

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vyšná Boca

Adresa objednávateľa: č. 50, 03234 Vyšná Boca

IČO objednávateľa: 00315907

Názov dodávateľa: Mesto Liptovský Hrádok

Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 170, L. Hrádok

IČO dodávateľa: 00315494

Predmet zmluvy: poplatky za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.03.2019

Datum zverejnenia: 19.03.2019

Dokumenty Pdf Dodatok č. 3 TKO.pdf ( veľkosť: 2 MB, aktualizované: Utorok 19. Marec 2019 09:40 )