Obec Vyšná Boca

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
04.03.2014 Dodatok k t.č. 044/5291249
22.99 € s DPH Obec Vyšná Boca Slovak Telekom a.s. 28.02.2014
05.02.2014 Zriadenie bežného účtu
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Prima banka a.s. 05.02.2014
30.12.2013 Preprava osôb na požiadavku obce formou autobusovej dopravy na autobusovej linke a čiastočná úhrada nákladov na zabezpečenie týchto dopravných služieb zo strany obce.
73.81 €/mesiac s DPH Obec Vyšná Boca SAD LIORBUS a.s 12.12.2013
27.11.2013 Zimná údržba miestnych komunikácií vo vlastníctve objednávateľa.
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Poľnohospodárske družstvo Važec 15.11.2013
27.11.2013 Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri postkytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany PPA na realizáciu schváleného projektu
44164.02 € bez DPH Obec Vyšná Boca Pôdohospodárska platobná agentúra 19.11.2013
01.08.2013 Zabezpečenie odvozu tuhého KO
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Mesto Liptovský Hrádok 09.07.2013
01.08.2013 Dodanie špecifikované odpadu na zneškodnenie
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Mesto Liptovský Hrádok 09.07.2013
31.07.2013 Zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu od pôvodcu
0.00 € bez DPH IMMER s.r.o. Obec Vyšná Boca 31.07.2013
19.07.2013 Dodávka elektriny
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Stredoslovenská energetika a.s. 01.07.2013
19.07.2013 Dodávka elektriny
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Stredoslovenská energetika a.s. 01.07.2013
19.07.2013 Dodávka elektriny
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Stredoslovenská energetika a.s. 01.07.2013
19.07.2013 Dodávka elektriny
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Stredoslovenská energetika a.s. 01.07.2013
19.07.2013 Dodávka elektriny
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Stredoslovenská energetika a.s. 01.07.2013
19.07.2013 Dodávka elektriny
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Stredoslovenská energetika a.s. 01.07.2013
26.06.2013 Poskytnutie formou združenia finančný príspevok na prevádzku Materskej školy.
70.50 € bez DPH Obec Kráľova Lehota Obec Vyšná Boca 26.06.2013
Zobrazených 121 - 135 z celkových 160.
1 2 3 4 5 6 7 9 11