Obec Vyšná Boca

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
29.03.2017 združiť finančné prostriedky na divadelné predstavenie Domček na stračej nôžke
200.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Obec Nižná Boca 27.03.2017
09.01.2017 dohoda zmluvných strán o zneškodnení odpadu
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Mesto Liptovský Hrádok 27.12.2016
04.01.2017 prevádzkovanie prímestskej autobusovej dopravy na autobusovej linke č. 505413 LM - LH - KL - Vyšná Boca
123/LM/2016
73.81 € s DPH Obec Vyšná Boca ARRVA Liorbus, a.s. 04.01.2017
15.11.2016 poskytnúť žiadateľovi službu vydania certifikátov na eiD
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Disig, a.s. 14.11.2016
07.11.2016 prenajať a uviesť do prevádzky nájomcovi traktor YTO BISO X 904
16/BB01/019
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca BISO Schrattenecker, s.r.o. 27.10.2016
02.11.2016 telefonovanie, predaj Gigaset A220
9.90 € s DPH Obec Vyšná Boca Slovak Telekom a.s. 28.10.2016
02.11.2016 verejná telefónna služba, Magio Internet
2028454080
34.98 € s DPH Obec Vyšná Boca Slovak Telekom a.s. 28.10.2016
02.11.2016 program služieb HAPPY XL VOLANIA NAJ
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Slovak Telekom a.s. 28.10.2016
24.10.2016 poskytovať najnovšie aktualizácie nižšie uvedených aplikačných počít. programov
tz2016-10-10dh3
39.00 € s DPH Obec Vyšná Boca TOPSET Solutions s.r.o. 24.10.2016
24.10.2016 pravidelné ročné poskytovanie služby aktualizácie a spracovania dát do programu WinCITY Kataster
tz2016-10-10dh4
36.00 € s DPH Obec Vyšná Boca TOPSET Solutions s.r.o. 24.10.2016
08.09.2016 príspevok na opravu miestnej komunikácie prechádzajúcou obcou Vyšná Boca
03/2016/12
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca LESY SR, štátny podnik 04.07.2016
22.08.2016 predaj pozemku par.č. KN-C 1772/5 - ostatné plochy o výmere 24 m2
1/2016
250.00 € s DPH Ing. Blanka Čorná Obec Vyšná Boca 19.08.2016
27.07.2016 úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, dodacie a platobné podmienky pre nakladanie s vybranými druhmi odpadov vznikajúcich na území obce Vyšná Boca
11/PZ-LM/2016
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Brantner Poprad, s. r. o. 27.07.2016
24.05.2016 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
50§52a/2016/NP
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 20.05.2016
09.05.2016 zber odpadov vymedzených v tejto zmluve, za účelom ich spracovania a zhodnotenia v zariadení na zhodnocovanie odpadov
0.00 € s DPH Peter Bolek - EKORAY Obec Vyšná Boca 06.05.2016
Zobrazených 61 - 75 z celkových 160.
1 2 3 5 7 8 9 10 11