Obec Vyšná Boca

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
21.04.2016 poskytnúť príjemcovi dotáciu a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce
76523
700.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Dobrovoľná požiarna ochrana SR 21.04.2016
20.04.2016 rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov
Z09042015080
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca ENVI-PAK a.s. 07.04.2016
31.03.2016 poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verej. zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a)
23/2016/§ 54 - ŠnZ
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 24.03.2016
19.02.2016 povinnosť účastníkov zmluvy poskytnúť formou združenia finančný príspevok /dotáciu/ na zakúpenie Aron 092/4/Filc do objektu Materskej školy Kráľova Lehota
129.35 € s DPH Obec Vyšná Boca Obec Kráľova Lehota 08.02.2016
04.02.2016 Vykonať dielo "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Vyšná Boca - stavebné úpravy" podľa projektovej dokumentácie
121 004/2016
129850.62 € s DPH Obec Vyšná Boca Cestné stavby L. Mikuláš, s.r.o. 04.02.2016
21.01.2016 prenajatie a uvedenie do prevádzky nájomcovi: Traktor BISO YTO X 904 + čelný nakladač
15/BB01/001
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca BISO Schrattenecker, s.r.o. 14.12.2015
14.01.2016 práva a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
108/§52a/2015/ŠR
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 15.12.2015
14.01.2016 práva a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
16/§52a/2016/NP
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 13.01.2016
07.01.2016 odpredaj vodnej stavby Čistiareň odpadových vôd
1/2016
0.00 € s DPH Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Vyšná Boca 07.01.2015
04.01.2016 odplatný prevod spoluvlast. podielov predávajúcich k stavbe, tvoriacej predmet tejto zmluvy - "Vyšná Boca - čistiareň odpadových vôd" a to bez kanalizácie a pozemku, ktoré nie sú vo vlastníctve združenia
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Združenie na výstavbu a zabezp. prevádzky ČOV 31.12.2015
30.12.2015 poskytovať objednávateľovi služby súvisiace s realizáciou projektu kamerového systému
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca SAKS Management, s. r. o. 15.12.2015
22.12.2015 preprava osôb na základe dopravnej licencie a na požiadavku obce formou autobusovej dopravy
4/LM/2016
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca ARRVA Liorbus, a.s. 07.12.2015
21.12.2015 odpredaj majetku "Kanalizácia Vyšná Boca
239/2015
0.00 € s DPH Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Vyšná Boca 16.12.2015
08.12.2015 zosúladenie zmluvy s platným zákonom o odpadoch
Dodatok č. 1/2015
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca AKU - TRANS s. r. o. 10.11.2015
08.12.2015 odovzdanie návrhov na prerokovanie
Dodatok č. 1/2015
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Miestna akčná skupina Horný Liptov občianske združenie 20.11.2015
Zobrazených 76 - 90 z celkových 160.
1 2 3 4 6 8 9 10 11