Obec Vyšná Boca

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
14.01.2016 práva a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
108/§52a/2015/ŠR
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 15.12.2015
14.01.2016 práva a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
16/§52a/2016/NP
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 13.01.2016
07.01.2016 odpredaj vodnej stavby Čistiareň odpadových vôd
1/2016
0.00 € s DPH Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Vyšná Boca 07.01.2015
04.01.2016 odplatný prevod spoluvlast. podielov predávajúcich k stavbe, tvoriacej predmet tejto zmluvy - "Vyšná Boca - čistiareň odpadových vôd" a to bez kanalizácie a pozemku, ktoré nie sú vo vlastníctve združenia
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Združenie na výstavbu a zabezp. prevádzky ČOV 31.12.2015
30.12.2015 poskytovať objednávateľovi služby súvisiace s realizáciou projektu kamerového systému
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca SAKS Management, s. r. o. 15.12.2015
22.12.2015 preprava osôb na základe dopravnej licencie a na požiadavku obce formou autobusovej dopravy
4/LM/2016
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca ARRVA Liorbus, a.s. 07.12.2015
21.12.2015 odpredaj majetku "Kanalizácia Vyšná Boca
239/2015
0.00 € s DPH Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Vyšná Boca 16.12.2015
08.12.2015 zosúladenie zmluvy s platným zákonom o odpadoch
Dodatok č. 1/2015
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca AKU - TRANS s. r. o. 10.11.2015
08.12.2015 odovzdanie návrhov na prerokovanie
Dodatok č. 1/2015
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Miestna akčná skupina Horný Liptov občianske združenie 20.11.2015
08.12.2015 vypravovanie projektovej dokumentácie " Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Vyšná Boca - stavebné úpravy" v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve a podmienok verejného obstarávania
3/2015
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Designeraft, s.r.o. 30.11.2015
26.10.2015 udelenie licencie - súhlasu podľa Autorského zákona
VP/15/45754/001
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca SOZA 04.09.2015
20.10.2015 vypožičanie podperných bodov elektrických vedení, ktoré sú vo vlastníctve požičiavateľa
Z-D-2015-001029-00
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. 20.10.2015
20.10.2015 dohoda o spolupráci pri plnení úloh a povinností, ktoré zmluv. stranám vyplývajú z platných predpisov
Z-D-2015-001030-00
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. 20.10.2015
12.10.2015 opravy miestnych komunikácii v obci
03/2015/12
30000.00 € s DPH Obec Vyšná Boca LESY SR, štátny podnik 24.06.2015
12.10.2015 výroba a montáž kancelárskych dverí
1504720/DANAJ
573.60 € s DPH Obec Vyšná Boca DANAJ Slovakia plus s.r.o. 28.09.2015
Zobrazených 76 - 90 z celkových 154.
1 2 3 4 6 8 9 10 11