Obec Vyšná Boca

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
09.06.2014 Propagácia objednávateľa v pripravovanom podujatí Slávnostný deň Zlatej Boce
76.00 € bez DPH COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo Obec Vyšná Boca 30.05.2014
04.06.2014 Podpora prevádzky jedného či viacerých miestnych integrovaných systémov separovaného zberu komunálnych odpadov
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca ENVI-PAK a.s. 26.02.2014
04.06.2014 Zhotovenie a dodanie rigóly zo žľaboviek TMB 1-56
4513.20 € s DPH Obec Vyšná Boca Ing. Mezovský Peter - M+M PREFA 14.05.2014
04.06.2014 Peňažný dar
1000.00 € bez DPH Obec Vyšná Boca Nadácia Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu 26.05.2014
30.05.2014 Predmetom zmluvy je reklamná a propagačná činnosť počas "Slávnostného dňa Zlatej Boce"
200.00 € bez DPH AF-CAR, s.r.o. Obec Vyšná Boca 28.05.2014
19.05.2014 Propagácia objednávateľa reklamy na všetkých propagačných materiáloch podujatia "Slávnostný deň Zlatej Boce"
200.00 € bez DPH Legia a.s. Obec Vyšná Boca 19.05.2014
03.04.2014 Zabezpečenie zberu, prepravy azneškodňovania komunálneho odpadu od pôvodcu a držiteľa odpadu.
0.00 € s DPH Vladimíra Zajdenová Obec Vyšná Boca 31.03.2014
03.04.2014 Aktualizácia programov
402.00 € s DPH Obec Vyšná Boca TOPSET Solutions s.r.o. 02.04.2014
17.03.2014 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce
300.00 € bez DPH DHZ Vyšná Boca Obec Vyšná Boca 03.02.2014
04.03.2014 Dodatok k t.č. 044/5291249
22.99 € s DPH Obec Vyšná Boca Slovak Telekom a.s. 28.02.2014
05.02.2014 Zriadenie bežného účtu
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Prima banka a.s. 05.02.2014
30.12.2013 Preprava osôb na požiadavku obce formou autobusovej dopravy na autobusovej linke a čiastočná úhrada nákladov na zabezpečenie týchto dopravných služieb zo strany obce.
73.81 €/mesiac s DPH Obec Vyšná Boca SAD LIORBUS a.s 12.12.2013
27.11.2013 Zimná údržba miestnych komunikácií vo vlastníctve objednávateľa.
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Poľnohospodárske družstvo Važec 15.11.2013
27.11.2013 Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri postkytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany PPA na realizáciu schváleného projektu
44164.02 € bez DPH Obec Vyšná Boca Pôdohospodárska platobná agentúra 19.11.2013
01.08.2013 Zabezpečenie odvozu tuhého KO
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Mesto Liptovský Hrádok 09.07.2013
Zobrazených 106 - 120 z celkových 154.
1 2 3 4 5 6 8 10 11