Obec Vyšná Boca

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
15.11.2014 Vypracovanie spoločného PHSR obcí Horného Liptova
350.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Miestna akčná skupina Horný Liptov občianske združenie 11.11.2014
11.11.2014 Realizácia prác opravy miestnych komunikácií v obci Vyšná Boca.
2/2014
7000.00 € s DPH Obec Vyšná Boca INADO Service Peter Kráľ 10.11.2014
03.11.2014 Poskytnutie príspevku na opravu miestnej komunikácie Vyšná Boca - Čertovica
03/2014/12
7000.00 € s DPH Obec Vyšná Boca LESY SR, štátny podnik 23.10.2014
19.08.2014 Úprava podmienok poskytovania príspevkov žiadateľovi za vyseparované množstvo spoplatnených komodít
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Recyklačný fond 04.08.2014
07.07.2014 Predmetom je záväzok Banky poskytnúť Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý Úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných v tejto úverovej zmluve
09/002/14
52230.67 € s DPH Obec Vyšná Boca Prima banka Slovensko a.s. 04.07.2014
16.06.2014 Cukrovinárske a potravinárske výrobky
96.16 € s DPH Obec Vyšná Boca Nestlé Slovensko s.r.o. 15.05.2014
09.06.2014 Propagácia objednávateľa v pripravovanom podujatí Slávnostný deň Zlatej Boce
76.00 € bez DPH COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo Obec Vyšná Boca 30.05.2014
04.06.2014 Podpora prevádzky jedného či viacerých miestnych integrovaných systémov separovaného zberu komunálnych odpadov
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca ENVI-PAK a.s. 26.02.2014
04.06.2014 Zhotovenie a dodanie rigóly zo žľaboviek TMB 1-56
4513.20 € s DPH Obec Vyšná Boca Ing. Mezovský Peter - M+M PREFA 14.05.2014
04.06.2014 Peňažný dar
1000.00 € bez DPH Obec Vyšná Boca Nadácia Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu 26.05.2014
30.05.2014 Predmetom zmluvy je reklamná a propagačná činnosť počas "Slávnostného dňa Zlatej Boce"
200.00 € bez DPH AF-CAR, s.r.o. Obec Vyšná Boca 28.05.2014
19.05.2014 Propagácia objednávateľa reklamy na všetkých propagačných materiáloch podujatia "Slávnostný deň Zlatej Boce"
200.00 € bez DPH Legia a.s. Obec Vyšná Boca 19.05.2014
03.04.2014 Zabezpečenie zberu, prepravy azneškodňovania komunálneho odpadu od pôvodcu a držiteľa odpadu.
0.00 € s DPH Vladimíra Zajdenová Obec Vyšná Boca 31.03.2014
03.04.2014 Aktualizácia programov
402.00 € s DPH Obec Vyšná Boca TOPSET Solutions s.r.o. 02.04.2014
17.03.2014 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce
300.00 € bez DPH DHZ Vyšná Boca Obec Vyšná Boca 03.02.2014
Zobrazených 106 - 120 z celkových 160.
1 2 3 4 5 6 8 10 11