Obec Vyšná Boca

Zmluva

Zámenná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Ing. Cyril Roth a Ing. Juraj Roth

Adresa objednávateľa: Kamýk nad Vltavou č. 181 ČR, SNP č. 1445/39, Považská Bystrica

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vyšná Boca

Adresa dodávateľa: č. 50, 03234 Vyšná Boca

IČO dodávateľa: 00315907

Predmet zmluvy: zámena nehnuteľných vecí /pozemkov/ špecifikované v zmluve zo dňa 14. 8. 2019 ako CKN 84/7 - druh záhrady o výmere 27 m2 a CKN 1772/4 - druh zastavané plochy a nádvoria v KÚ Vyšná Boca

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.08.2019

Datum zverejnenia: 14.08.2019

Dokumenty Pdf Zámenná zmluva - Roth.pdf ( veľkosť: 1,9 MB, aktualizované: Streda 14. August 2019 11:56 )