Obec Vyšná Boca

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
10.11.2017 finančný príspevok na zakúpenie posteľnej bielizne do spální Materskej školy Kráľova Lehota
133.84 € s DPH Obec Vyšná Boca Obec Kráľova Lehota 08.11.2017
31.10.2017 Je záväzok dodávateľa dodať grafické riešenie, výrobu a prevádzku diela podľa č. III. tejto zmluvy
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca WEBY GROUP, s.r.o. 25.10.2017
27.09.2017 Predmetom Dodatku sú hodnoty uvedené v Osvedčení o evidencii.
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca AGROBON Zvolen spol. s r. o. 27.09.2017
27.09.2017 Predmetom Dodatku sú hodnoty uvedené v Osvedčení o evidencii.
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca AGROBON Zvolen spol. s r. o. 27.09.2017
07.09.2017 poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
09/004/17
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Prima banka Slovensko, a.s. 06.09.2017
30.08.2017 príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z dotácie ŠR - výstavby, tech. zhodnotenie a oprava budovy hasič. zbrojnice
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Prima banka Slovensko, a.s. 28.08.2017
28.07.2017 pridelenie dotácie prijímateľovi z vlastných príjmov poskytovateľa na základe zverejnenej výzvy
V3/2017/L/65
1495.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Žilinský samosprávny kraj 27.07.2017
24.07.2017 poskytnutie služieb v oblasti IT a vzdelávanie
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca SMILES SK s. r. o. 21.07.2017
19.07.2017 zmena termínu dodania
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca AGROBON Zvolen spol. s r. o. 19.07.2017
18.07.2017 dodanie mechanizmu na čistenie miestnych komunikácií - traktora
58200.00 € s DPH Obec Vyšná Boca AGROBON Zvolen spol. s r. o. 18.07.2017
18.07.2017 dodanie mechanizmu na čistenie miestnych komunikácií - mechanická metla na traktor
6970.08 € s DPH Obec Vyšná Boca AGROBON Zvolen spol. s r. o. 18.07.2017
18.07.2017 prenájom nehnuteľností
1.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. 12.07.2017
15.06.2017 darovanie finančnej hotovosti
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca ECO-INVESTMENT, a.s. 18.04.2017
15.06.2017 úprava zmluv. podmienok, práv a povinností pri poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
147158
1400.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Dobrovoľná požiarna ochrana SR 09.06.2017
15.06.2017 zriadenie grantového účtu
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Prima banka Slovensko a.s. 29.05.2017
Zobrazených 46 - 60 z celkových 160.
1 2 4 6 7 8 9 10 11