Obec Vyšná Boca

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
13.08.2018 zámena nehnuteľných veci /pozemkov/ špecifikované v zmluve zo dňa 30. 7. 2018 ako CKN 84/7 - druh záhrady o výmere 27 m2 a CKN 1772/4 - druh zastavané plochy a nádvoria v KÚ Vyšná Boca
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca prevodcovia: Ing.Cyril Róth zast.Robert Roth, Ing.Juraj Roth 30.07.2018
02.08.2018 zmena technických parametrov zariadenia sústavy alebo zmena aktuálnej max. rezervovanej kapacity na odber. mieste
4300094019
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Stredoslovenská distribučná, a. s. 25.07.2018
18.07.2018 poskytnúť formou združenia finančný príspevok na zakúpenie detskej nábytkovej zostavy
182.50 € s DPH Obec Vyšná Boca Obec Kráľova Lehota 28.06.2018
10.07.2018 poistenie miestnych komunikácií
441 9008482
259.70 € s DPH Obec Vyšná Boca Komunálna poisťovňa a. s. Vienna Insurance Group 09.07.2018
09.07.2018 poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR
148 667
1400.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Dobrovoľná požiarna ochrana SR 11.06.2018
29.06.2018 spracovanie základnej dokumentácie spracovateľských operácií pri prevádzke informačných systémov z hľadiska ochrany osobných údajov
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca BROSS Computing, s. r. o. 21.06.2018
27.06.2018 propagácia obce V. Boca v knihe Evanjeliá
1/2018
100.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Občianske združenie Spolok Martina Rázusa 20.06.2018
26.06.2018 predaj vozidla
0.00 € s DPH Michal Kováč Obec Vyšná Boca 16.06.2018
18.06.2018 poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov dotknutých FO
tz2018-05-15jv1
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca TOPSET Solutions s.r.o. 21.05.2018
31.05.2018 poskytnutie úveru bankou za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
09/005/18
100000.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Prima banka Slovensko, a.s. 31.05.2018
14.05.2018 stavebné práce - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Vyšná Boca
1/2018
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Ing. Marián Motlo 12.05.2018
10.05.2018 úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti Zmluvných strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu Aktivít Projektu
072ZA130082
100000.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Pôdohospodárska platobná agentúra 04.04.2018
30.04.2018 poskytnutie peňažného daru
1324/2018
100.00 € s DPH Pierott, n. o. Obec Vyšná Boca 03.04.2018
14.03.2018 zmena Prílohy č.1 k Zmluve o zneškodnení odpadu
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Mesto Liptovský Hrádok 01.03.2018
12.03.2018 Kamerový systém v obci Vyšná Boca
TS-V-2-2/2018
6112.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Triton SECURITY, s. r. o. 12.03.2018
Zobrazených 16 - 30 z celkových 154.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11