Obec Vyšná Boca

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
12.10.2015 vytvorenie pracovného miesta
10/2015/§54-ŠR
3076.80 € s DPH Obec Vyšná Boca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 05.10.2015
09.09.2015 Miestna komunikácia Vyšná Boca - Bacúšska - oprava asfaltovej komunikácie
121036/2015
29721.97 € s DPH Obec Vyšná Boca Cestné stavby L. Mikuláš, s.r.o. 08.09.2015
01.04.2015 Podpora vytvárania pracovných miest
5/2015/§54-VZ
3238.80 € bez DPH Obec Vyšná Boca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 01.04.2015
12.03.2015 Balík služieb od Slovak telekom - telefón, internet
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Slovak Telekom a.s. 09.03.2015
10.03.2015 Zhotovenie účtovníctva a miezd, príprava rozpočtu obce a rozpočtových opatrení
3/2015
200.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Top Ekon s.r.o. 27.02.2015
05.02.2015 Zriadenie spoločného obecného úradu na zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správy
2/2015
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Mesto Liptovský Hrádok 26.01.2015
02.02.2015 Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr do 3 rokov po realizácii stavby medzi sebou uzatvoria zmluvu o zriadení vecného bremena
0.00 € s DPH Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Obec Vyšná Boca 30.01.2015
07.01.2015 Preprava osôb na požiadavku obce formou autobusovej dopavy
18/2014
61.51 € bez DPH Obec Vyšná Boca SAD LIORBUS, a.s. 12.12.2014
19.12.2014 Majiteľ týmto užívateľovi dlhodobo povoľuje činnosť na svojich pozemkoch a ich používanie za uvedených podmienok
17/2014
0.00 € s DPH Občianske združenie Salvátor - Vyšná Boca Obec Vyšná Boca 19.12.2014
15.11.2014 Vypracovanie spoločného PHSR obcí Horného Liptova
350.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Miestna akčná skupina Horný Liptov občianske združenie 11.11.2014
11.11.2014 Realizácia prác opravy miestnych komunikácií v obci Vyšná Boca.
2/2014
7000.00 € s DPH Obec Vyšná Boca INADO Service Peter Kráľ 10.11.2014
03.11.2014 Poskytnutie príspevku na opravu miestnej komunikácie Vyšná Boca - Čertovica
03/2014/12
7000.00 € s DPH Obec Vyšná Boca LESY SR, štátny podnik 23.10.2014
19.08.2014 Úprava podmienok poskytovania príspevkov žiadateľovi za vyseparované množstvo spoplatnených komodít
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Recyklačný fond 04.08.2014
07.07.2014 Predmetom je záväzok Banky poskytnúť Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý Úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných v tejto úverovej zmluve
09/002/14
52230.67 € s DPH Obec Vyšná Boca Prima banka Slovensko a.s. 04.07.2014
16.06.2014 Cukrovinárske a potravinárske výrobky
96.16 € s DPH Obec Vyšná Boca Nestlé Slovensko s.r.o. 15.05.2014
Zobrazených 91 - 105 z celkových 154.
1 2 3 4 5 7 9 10 11