Obec Vyšná Boca

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
08.12.2015 vypravovanie projektovej dokumentácie " Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Vyšná Boca - stavebné úpravy" v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve a podmienok verejného obstarávania
3/2015
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Designeraft, s.r.o. 30.11.2015
26.10.2015 udelenie licencie - súhlasu podľa Autorského zákona
VP/15/45754/001
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca SOZA 04.09.2015
20.10.2015 vypožičanie podperných bodov elektrických vedení, ktoré sú vo vlastníctve požičiavateľa
Z-D-2015-001029-00
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. 20.10.2015
20.10.2015 dohoda o spolupráci pri plnení úloh a povinností, ktoré zmluv. stranám vyplývajú z platných predpisov
Z-D-2015-001030-00
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. 20.10.2015
12.10.2015 opravy miestnych komunikácii v obci
03/2015/12
30000.00 € s DPH Obec Vyšná Boca LESY SR, štátny podnik 24.06.2015
12.10.2015 výroba a montáž kancelárskych dverí
1504720/DANAJ
573.60 € s DPH Obec Vyšná Boca DANAJ Slovakia plus s.r.o. 28.09.2015
12.10.2015 vytvorenie pracovného miesta
10/2015/§54-ŠR
3076.80 € s DPH Obec Vyšná Boca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 05.10.2015
09.09.2015 Miestna komunikácia Vyšná Boca - Bacúšska - oprava asfaltovej komunikácie
121036/2015
29721.97 € s DPH Obec Vyšná Boca Cestné stavby L. Mikuláš, s.r.o. 08.09.2015
01.04.2015 Podpora vytvárania pracovných miest
5/2015/§54-VZ
3238.80 € bez DPH Obec Vyšná Boca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 01.04.2015
12.03.2015 Balík služieb od Slovak telekom - telefón, internet
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Slovak Telekom a.s. 09.03.2015
10.03.2015 Zhotovenie účtovníctva a miezd, príprava rozpočtu obce a rozpočtových opatrení
3/2015
200.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Top Ekon s.r.o. 27.02.2015
05.02.2015 Zriadenie spoločného obecného úradu na zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správy
2/2015
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Mesto Liptovský Hrádok 26.01.2015
02.02.2015 Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr do 3 rokov po realizácii stavby medzi sebou uzatvoria zmluvu o zriadení vecného bremena
0.00 € s DPH Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Obec Vyšná Boca 30.01.2015
07.01.2015 Preprava osôb na požiadavku obce formou autobusovej dopavy
18/2014
61.51 € bez DPH Obec Vyšná Boca SAD LIORBUS, a.s. 12.12.2014
19.12.2014 Majiteľ týmto užívateľovi dlhodobo povoľuje činnosť na svojich pozemkoch a ich používanie za uvedených podmienok
17/2014
0.00 € s DPH Občianske združenie Salvátor - Vyšná Boca Obec Vyšná Boca 19.12.2014
Zobrazených 91 - 105 z celkových 160.
1 2 3 4 5 7 9 10 11