Obec Vyšná Boca

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Ing. Matúš Frankovský a Ing. Kristína Frankovská

Adresa objednávateľa: Bratislava - Karlova Ves

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vyšná Boca

Adresa dodávateľa: č. 50, 03234 Vyšná Boca

IČO dodávateľa: 00315907

Predmet zmluvy: predaj pozemku par. č. C-KN 1787/4 o výmere 15 m2

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.12.2018

Datum zverejnenia: 30.01.2019

Dokumenty