Obec Vyšná Boca

Zmluva

Dodatok č. 1 ku zámennej zmluve

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Ing. Cyril Roth a Ing. Juraj Roth

Adresa objednávateľa: Kamýk nad Vltavou č. 181 ČR, SNP č. 1445/39, Považská Bystrica

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vyšná Boca

Adresa dodávateľa: č. 50, 03234 Vyšná Boca

IČO dodávateľa: 00315907

Predmet zmluvy: zámena nehnuteľných vecí /pozemkov/ špecifikované v zmluve zo dňa 14. 8. 2019 ako. C-KN 84/7 - druh záhrady o výmere 27 m2 a C-KN 1772/4 - druh zastavané plochy a nádvoria v KÚ Vyšná Boca

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.10.2019

Datum zverejnenia: 08.10.2019

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1 ku zámennej zmluve.pdf ( veľkosť: 1,3 MB, aktualizované: Utorok 08. Október 2019 14:54 )