Obec Vyšná Boca

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
10.01.2020 zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Mesto Liptovský Hrádok 30.12.2019
16.12.2019 záväzok darcu poskytnúť obdarovanému finančný dar
2000.00 € s DPH Obec Vyšná Boca MENERT spol. s r. o. 12.12.2019
11.12.2019 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu Aktivít projektu
074ZA220138
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Pôdohospodárska platobná agentúra 21.11.2019
10.12.2019 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z programu poskytovateľa Podpora rozvoja športu na rok 2019
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Úrad vlády Slovenskej republiky 26.11.2019
05.12.2019 úprava článku o zmluvnej cene
0.00 € s DPH Peter Bolek - EKORAY Obec Vyšná Boca 29.11.2019
15.11.2019 výstavba detského ihriska v obci Vyšná Boca
8404.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Veríme v Zábavu, s. r. o. 04.11.2019
08.10.2019 zámena nehnuteľných vecí /pozemkov/ špecifikované v zmluve zo dňa 14. 8. 2019 ako. C-KN 84/7 - druh záhrady o výmere 27 m2 a C-KN 1772/4 - druh zastavané plochy a nádvoria v KÚ Vyšná Boca
0.00 € s DPH Ing. Cyril Roth a Ing. Juraj Roth Obec Vyšná Boca 08.10.2019
14.08.2019 predaj pozemku par. č. C.KN 1787/4 o výmere 15 m2
0.00 € s DPH Ing. Matúš Frankovský a Ing. Kristína Frankovská Obec Vyšná Boca 14.08.2019
14.08.2019 zámena nehnuteľných vecí /pozemkov/ špecifikované v zmluve zo dňa 14. 8. 2019 ako CKN 84/7 - druh záhrady o výmere 27 m2 a CKN 1772/4 - druh zastavané plochy a nádvoria v KÚ Vyšná Boca
0.00 € s DPH Ing. Cyril Roth a Ing. Juraj Roth Obec Vyšná Boca 14.08.2019
21.06.2019 audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy za rok 2018 a rok 2019 zostavenej v zmysle zákona o účtovníctve
850.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Ing. Pavel Fianta 28.05.2019
19.03.2019 poplatky za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Mesto Liptovský Hrádok 01.03.2019
07.02.2019 poskytovať zákazníkovi dôveryhodnú službu vydávania certifikátov požadovaných zákazníkom
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Disig, a.s. 29.01.2019
30.01.2019 predaj pozemku par. č. C-KN 1787/4 o výmere 15 m2
0.00 € s DPH Ing. Matúš Frankovský a Ing. Kristína Frankovská Obec Vyšná Boca 31.12.2018
11.01.2019 zmena Prílohy č. 1 k Zmluve o odvoze tuhého KO
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Mesto Liptovský Hrádok 30.12.2018
15.11.2018 zámena nehnuteľných veci /pozemkov/ špecifikované v zmluve zo dňa 30. 7. 2018 ako CKN 84/7 - druh záhrady o výmere 27 m2 a CKN 1772/4 - druh zastavané plochy a nádvoria v KÚ Vyšná Boca
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca prevodcovia: Ing. Cyril Roth zast.Robert Roth,Ing.Juraj Roth 15.11.2018
Zobrazených 1 - 15 z celkových 160.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11