Obec Vyšná Boca

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
01.12.2017 vyhotovenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014- 2020
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Združenie VIDIEK 20.11.2017
01.12.2017 cenová ponuka na dodanie tovaru, ktorá bola predložená v postupe VO
81/2017
11292.00 € s DPH Obec Vyšná Boca AGROBON Zvolen spol. s r. o. 30.11.2017
01.12.2017 cenová ponuka na dodanie tovaru, ktorá bola predložená v postupe VO
79/2017
7840.00 € s DPH Obec Vyšná Boca AGROBON Zvolen spol. s r. o. 30.11.2017
01.12.2017 cenová ponuka na dodanie tovaru, ktorá bola predložená v postupe VO
80/2017
15890.40 € s DPH Obec Vyšná Boca AGROBON Zvolen spol. s r. o. 30.11.2017
10.11.2017 finančný príspevok na zakúpenie posteľnej bielizne do spální Materskej školy Kráľova Lehota
133.84 € s DPH Obec Vyšná Boca Obec Kráľova Lehota 08.11.2017
31.10.2017 Je záväzok dodávateľa dodať grafické riešenie, výrobu a prevádzku diela podľa č. III. tejto zmluvy
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca WEBY GROUP, s.r.o. 25.10.2017
27.09.2017 Predmetom Dodatku sú hodnoty uvedené v Osvedčení o evidencii.
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca AGROBON Zvolen spol. s r. o. 27.09.2017
27.09.2017 Predmetom Dodatku sú hodnoty uvedené v Osvedčení o evidencii.
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca AGROBON Zvolen spol. s r. o. 27.09.2017
07.09.2017 poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
09/004/17
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Prima banka Slovensko, a.s. 06.09.2017
30.08.2017 príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z dotácie ŠR - výstavby, tech. zhodnotenie a oprava budovy hasič. zbrojnice
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Prima banka Slovensko, a.s. 28.08.2017
28.07.2017 pridelenie dotácie prijímateľovi z vlastných príjmov poskytovateľa na základe zverejnenej výzvy
V3/2017/L/65
1495.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Žilinský samosprávny kraj 27.07.2017
24.07.2017 poskytnutie služieb v oblasti IT a vzdelávanie
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca SMILES SK s. r. o. 21.07.2017
19.07.2017 zmena termínu dodania
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca AGROBON Zvolen spol. s r. o. 19.07.2017
18.07.2017 dodanie mechanizmu na čistenie miestnych komunikácií - traktora
58200.00 € s DPH Obec Vyšná Boca AGROBON Zvolen spol. s r. o. 18.07.2017
18.07.2017 dodanie mechanizmu na čistenie miestnych komunikácií - mechanická metla na traktor
6970.08 € s DPH Obec Vyšná Boca AGROBON Zvolen spol. s r. o. 18.07.2017
Zobrazených 1 - 15 z celkových 119.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8