Obec Vyšná Boca

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
08.10.2019 zámena nehnuteľných vecí /pozemkov/ špecifikované v zmluve zo dňa 14. 8. 2019 ako. C-KN 84/7 - druh záhrady o výmere 27 m2 a C-KN 1772/4 - druh zastavané plochy a nádvoria v KÚ Vyšná Boca
0.00 € s DPH Ing. Cyril Roth a Ing. Juraj Roth Obec Vyšná Boca 08.10.2019
14.08.2019 predaj pozemku par. č. C.KN 1787/4 o výmere 15 m2
0.00 € s DPH Ing. Matúš Frankovský a Ing. Kristína Frankovská Obec Vyšná Boca 14.08.2019
14.08.2019 zámena nehnuteľných vecí /pozemkov/ špecifikované v zmluve zo dňa 14. 8. 2019 ako CKN 84/7 - druh záhrady o výmere 27 m2 a CKN 1772/4 - druh zastavané plochy a nádvoria v KÚ Vyšná Boca
0.00 € s DPH Ing. Cyril Roth a Ing. Juraj Roth Obec Vyšná Boca 14.08.2019
21.06.2019 audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy za rok 2018 a rok 2019 zostavenej v zmysle zákona o účtovníctve
850.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Ing. Pavel Fianta 28.05.2019
19.03.2019 poplatky za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Mesto Liptovský Hrádok 01.03.2019
07.02.2019 poskytovať zákazníkovi dôveryhodnú službu vydávania certifikátov požadovaných zákazníkom
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Disig, a.s. 29.01.2019
30.01.2019 predaj pozemku par. č. C-KN 1787/4 o výmere 15 m2
0.00 € s DPH Ing. Matúš Frankovský a Ing. Kristína Frankovská Obec Vyšná Boca 31.12.2018
11.01.2019 zmena Prílohy č. 1 k Zmluve o odvoze tuhého KO
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Mesto Liptovský Hrádok 30.12.2018
15.11.2018 zámena nehnuteľných veci /pozemkov/ špecifikované v zmluve zo dňa 30. 7. 2018 ako CKN 84/7 - druh záhrady o výmere 27 m2 a CKN 1772/4 - druh zastavané plochy a nádvoria v KÚ Vyšná Boca
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca prevodcovia: Ing. Cyril Roth zast.Robert Roth,Ing.Juraj Roth 15.11.2018
15.11.2018 predaj pozemku špecifikovaného v zmluve zo dňa 15. 11. 2018 ako CKN 1775/2 - druh zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2
360.00 € s DPH Ondrej Krajči Obec Vyšná Boca 15.11.2018
13.11.2018 uskutočniť dielo "Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku"
2/2018
10956.00 € s DPH Obec Vyšná Boca PESMENPOL, spol. s r. o. 09.11.2018
13.11.2018 prevádzkovať prímestskú autobusovú dopravu na autobusovej linke číslo 505413 Liptovský Mikuláš - Vyšná Boca
73.81 € s DPH Obec Vyšná Boca ARRVA Liorbus, a.s. 09.11.2018
16.10.2018 zabezpečenie odvozu tuhého TKO v zmysle ustanovení a v rozsahu tejto zmluvy podľa platných predpisov
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Verejnoprospešné služby Východná 02.10.2018
11.10.2018 zaúčtovanie aktuálneho mesiaca
0.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Top Ekon s.r.o. 29.06.2018
09.10.2018 poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly MV SR podľa ustanovení § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 526/2010 Z. z.
2018-000651-003
28500.00 € s DPH Obec Vyšná Boca Ministerstvo vnútra SR 31.05.2018
Zobrazených 1 - 15 z celkových 154.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11