Obec Vyšná Boca

Zmluva

Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vyšná Boca

Adresa objednávateľa: č. 50, 03234 Vyšná Boca

IČO objednávateľa: 00315907

Názov dodávateľa: Verejnoprospešné služby Východná

Adresa dodávateľa: Východná 616

IČO dodávateľa: 35992581

Predmet zmluvy: zabezpečenie odvozu tuhého TKO v zmysle ustanovení a v rozsahu tejto zmluvy podľa platných predpisov

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.10.2018

Datum zverejnenia: 16.10.2018

Dokumenty Pdf Zmluva o odvoze TKO.pdf ( veľkosť: 2,5 MB, aktualizované: Utorok 16. Október 2018 10:56 )