Obec Vyšná Boca

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Ondrej Krajči

Adresa objednávateľa: Dlhá 369/30, Prievidza

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Vyšná Boca

Adresa dodávateľa: č. 50, 03234 Vyšná Boca

IČO dodávateľa: 00315907

Predmet zmluvy: predaj pozemku špecifikovaného v zmluve zo dňa 15. 11. 2018 ako CKN 1775/2 - druh zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2

Zmluvná cena: 360.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.11.2018

Datum zverejnenia: 15.11.2018

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva.pdf ( veľkosť: 1,5 MB, aktualizované: Štvrtok 15. November 2018 14:05 )