Obec Vyšná Boca

Zmluva

Dodatok č. 2 k Zmluve o zneškodnení odpadu

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vyšná Boca

Adresa objednávateľa: č. 50, 03234 Vyšná Boca

IČO objednávateľa: 00315907

Názov dodávateľa: Mesto Liptovský Hrádok

Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 170, Liptovský Hrádok

IČO dodávateľa: 00315494

Predmet zmluvy: zmena Prílohy č.1 k Zmluve o zneškodnení odpadu

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.03.2018

Datum zverejnenia: 14.03.2018

Dokumenty