Obec Vyšná Boca

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 79/2017

Názov objednávateľa: Obec Vyšná Boca

Adresa objednávateľa: č. 50, 03234 Vyšná Boca

IČO objednávateľa: 00315907

Názov dodávateľa: AGROBON Zvolen spol. s r. o.

Adresa dodávateľa: SNP 143, Zvolenská Slatina

IČO dodávateľa: 36033871

Predmet zmluvy: cenová ponuka na dodanie tovaru, ktorá bola predložená v postupe VO

Zmluvná cena: 7840.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.11.2017

Datum zverejnenia: 01.12.2017

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva č. 79.pdf ( veľkosť: 2,3 MB, aktualizované: Piatok 01. December 2017 10:24 )