Obec Vyšná Boca

Zmluva

Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve zo dňa 18. 7. 2017

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vyšná Boca

Adresa objednávateľa: č. 50, 03234 Vyšná Boca

IČO objednávateľa: 00315907

Názov dodávateľa: AGROBON Zvolen spol. s r. o.

Adresa dodávateľa: SNP 143, Zvolenská Slatina

IČO dodávateľa: 36033871

Predmet zmluvy: Predmetom Dodatku sú hodnoty uvedené v Osvedčení o evidencii.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.09.2017

Datum zverejnenia: 27.09.2017

Dokumenty Pdf Dodatok č. 2.pdf ( veľkosť: 619,2 KB, aktualizované: Streda 27. September 2017 12:30 )