Obec Vyšná Boca

Objednávka

jedálne kupóny

Identifikácia

Číslo objednávky: 5/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vyšná Boca

Adresa objednávateľa: č. 50, 03234 Vyšná Boca

IČO objednávateľa: 00315907

Názov dodávateľa: Up Slovensko s.r.o.

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: jedálne kupóny

Cena objednávky: 936.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ľubica Trégerová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 20.05.2019

Datum zverejnenia: 03.07.2019

Dokumenty