Obec Vyšná Boca

Objednávka

práce spojené s odstraňovaním snehu pri vyhlásení mimoriadnej situácie - snehovej kalamity

Identifikácia

Číslo objednávky: 3/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vyšná Boca

Adresa objednávateľa: č. 50, 03234 Vyšná Boca

IČO objednávateľa: 00315907

Názov dodávateľa: AF - CAR

Adresa dodávateľa: Okoličianska 65, L. Mikuláš

IČO dodávateľa: 36399621

Predmet objednávky: práce spojené s odstraňovaním snehu pri vyhlásení mimoriadnej situácie - snehovej kalamity

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ľubica Trégerová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 16.01.2019

Datum zverejnenia: 12.02.2019

Dokumenty