Obec Vyšná Boca

Objednávka

jedálne kupóny

Identifikácia

Číslo objednávky: 9/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vyšná Boca

Adresa objednávateľa: č. 50, 03234 Vyšná Boca

IČO objednávateľa: 00315907

Názov dodávateľa: Up Slovensko s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 23/D, Bratislava

IČO dodávateľa: 31396674

Predmet objednávky: jedálne kupóny

Cena objednávky: 596.96 € s DPH

Objednávku vystavil: Ľubica Trégerová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 23.10.2018

Datum zverejnenia: 26.10.2018

Dokumenty