Obec Vyšná Boca

Objednávka

služby za vykonanie VO na zákazku "Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku"

Identifikácia

Číslo objednávky: 8/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vyšná Boca

Adresa objednávateľa: č. 50, 03234 Vyšná Boca

IČO objednávateľa: 00315907

Názov dodávateľa: Dana Kičinová

Adresa dodávateľa: Moyzesova 177, Liptovský Hrádok

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: služby za vykonanie VO na zákazku "Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku"

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ľubica Trégerová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 27.09.2018

Datum zverejnenia: 19.10.2018

Dokumenty