Obec Vyšná Boca

Objednávka

kompletné služby správy registratúry a vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov

Identifikácia

Číslo objednávky: 7/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vyšná Boca

Adresa objednávateľa: č. 50, 03234 Vyšná Boca

IČO objednávateľa: 00315907

Názov dodávateľa: ARCHÍV TATRY s. r. o.

Adresa dodávateľa: Vrbická 1993, Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36371815

Predmet objednávky: kompletné služby správy registratúry a vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ľubica Trégerová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 01.10.2018

Datum zverejnenia: 18.10.2018

Dokumenty