Obec Vyšná Boca

Objednávka

poradenské služby pri vypracovaní žiadosti o platbu na PPA

Identifikácia

Číslo objednávky: 6/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vyšná Boca

Adresa objednávateľa: č. 50, 03234 Vyšná Boca

IČO objednávateľa: 00315907

Názov dodávateľa: MAS Horný Liptov

Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 170, L. Hrádok

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: poradenské služby pri vypracovaní žiadosti o platbu na PPA

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ľubica Trégerová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 06.08.2018

Datum zverejnenia: 21.08.2018

Dokumenty