Obec Vyšná Boca

Objednávka

vypracovanie rozpočtu k stavebnému projektu

Identifikácia

Číslo objednávky: 5/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vyšná Boca

Adresa objednávateľa: č. 50, 03234 Vyšná Boca

IČO objednávateľa: 00315907

Názov dodávateľa: Ing. Zuzana Krajčiová

Adresa dodávateľa: Partizánska 1029/101, Rajec

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: vypracovanie rozpočtu k stavebnému projektu

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ľubica Trégerová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 07.03.2018

Datum zverejnenia: 30.04.2018

Dokumenty