Obec Vyšná Boca

Objednávka

vyhotovenie znaleckého posudku na nákladné motorové vozidlo V3S

Identifikácia

Číslo objednávky: 3/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vyšná Boca

Adresa objednávateľa: č. 50, 03234 Vyšná Boca

IČO objednávateľa: 00315907

Názov dodávateľa: BCSR Experts s. r. o.

Adresa dodávateľa: Jegorovova 37

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: vyhotovenie znaleckého posudku na nákladné motorové vozidlo V3S

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ľubica Trégerová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 16.01.2018

Datum zverejnenia: 12.04.2018

Dokumenty