Obec Vyšná Boca

Objednávka

služby vo veci vykonania VO na "Kamerový systém v obci Vyšná Boca"

Identifikácia

Číslo objednávky: 4/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vyšná Boca

Adresa objednávateľa: č. 50, 03234 Vyšná Boca

IČO objednávateľa: 00315907

Názov dodávateľa: Dana Kičinová

Adresa dodávateľa: Moyzesova 177, Liptovský Hrádok

IČO dodávateľa: 44102011

Predmet objednávky: služby vo veci vykonania VO na "Kamerový systém v obci Vyšná Boca"

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ľubica Trégerová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 01.02.2018

Datum zverejnenia: 05.04.2018

Dokumenty