Obec Vyšná Boca

Objednávka

jedálne kupóny

Identifikácia

Číslo objednávky: 2/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vyšná Boca

Adresa objednávateľa: č. 50, 03234 Vyšná Boca

IČO objednávateľa: 00315907

Názov dodávateľa: Le Chegue Dejeuner s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 23/D, Bratislava

IČO dodávateľa: 31396674

Predmet objednávky: jedálne kupóny

Cena objednávky: 952.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Trégerová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 12.01.2018

Datum zverejnenia: 19.01.2018

Dokumenty