Obec Vyšná Boca

Objednávka

vývoz kontajnera s KO

Identifikácia

Číslo objednávky: 1/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Vyšná Boca

Adresa objednávateľa: č. 50, 03234 Vyšná Boca

IČO objednávateľa: 00315907

Názov dodávateľa: Verejno - prospešné služby L. Mikuláš

Adresa dodávateľa: Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: vývoz kontajnera s KO

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ľubica Trégerová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 04.01.2018

Datum zverejnenia: 18.01.2018

Dokumenty