Obec Vyšná Boca

Faktúra

vývoz KO

Identifikácia

Číslo faktúry: 99/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vyšná Boca

Adresa odberateľa: č. 50, 03234 Vyšná Boca

IČO odberateľa: 00315907

Názov dodávateľa: Verejnoprospešné služby Východná

Adresa dodávateľa: Východná č. 616

IČO dodávateľa: 35992581

Predmet faktúry: vývoz KO

Fakturovaná suma: 101.37 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 02.09.2019

Dátum doručenia: 05.09.2019

Datum zverejnenia: 20.09.2019

Dokumenty